Available courses

Projectes d'Innovació - Creativitat Colectiva

L'objectiu central del curs consisteix en aplicar les tècniques i processos de la innovació a la creació d'un projecte, treballant en equip.

Innovar es crear un producte, un servei o un procés del tot nou o que millori l’actual, i cada organització ha de desenvolupar un model i una cultura d'innovació pròpies.

Aquest Curs:

Desenvolupar
competències
per innovar

Permet iniciar
un projecte
d'innovació propi

Fomentar els
valors i la cultura
de la innovació


Tot i que la innovació és en bona part fruit del desenvolupament exponencial de la tecnologia, cal entendre les raons tècniques, socials i econòmiques de la innovació, però sobretot cal aprendre a dissenyar les transformacions, incrementals i/o disruptives, en la prestació dels serveis de salut.

PROGRAMA
Josep Maria Monguet Fierro

Projectes d'Innovació - Gestió i Lideratge

L'objectiu central del curs consisteix en aprendre a aplicar les tècniques pròpies de l’enginyeria de projectes a la innovació.

Formalitzar un producte, un servei o un procés prioritzant el seu desenvolupament mitjançant dinàmiques de treball col·laboratiu que optimitzen la productivitat de la innovació.

Aquest Curs:

Desenvolupar
competències
de gestió de projectes

Construir
el prototip d’un producte
o servei innovador

Consolidar
el lideratge col·lectiu
de la innovació


La innovació s’ha de gestionar de forma cost-efectiva. Els prototips s’han de construir, assajar i validar fins a fer-los operatius i sostenibles. El desenvolupament dels projectes d’innovació ha de compaginar accions basades en el procés formal de gestió amb l’acció informal exploratòria.

PROGRAMA
Josep Maria Monguet Fierro

Projectes d'Innovació - Xarxa i Difusió

L'objectiu central del curs consisteix en aprendre a aplicar tècniques per a explotar i difondre cap al mercat un projecte d’innovació.

Fer arribar al mercat un producte o un servei requereix un model de negoci i una estratègia de creixement en xarxa que permeti escalar.

Aquest Curs:

Desenvolupar
competències
de negoci

Escalar
un producte o servei
per portar-lo al mercat

Fomentar
el desplegament de xarxes
d'innovació


Els resultats de la innovació han d’anar més enllà de la pròpia organització. Els projectes s’han d’acabar però els productes i/o els serveis es projecten en el temps i han de poder perdurar i evolucionar.

Josep Maria Monguet Fierro

PINNTS

L'objectiu central del curs consisteix en aplicar les tècniques i processos de la innovació a la creació d'un projecte, treballant en equip.

Innovar es crear un producte, un servei o un procés del tot nou o que millori l’actual, i cada organització ha de desenvolupar un model i una cultura d'innovació pròpies.

Aquest Curs:

Desenvolupar
competències
per innovar

Permet iniciar
un projecte
d'innovació propi

Fomentar els
valors i la cultura
de la innovació


Tot i que la innovació és en bona part fruit del desenvolupament exponencial de la tecnologia, cal entendre les raons tècniques, socials i econòmiques de la innovació, però sobretot cal aprendre a dissenyar les transformacions, incrementals i/o disruptives, en la prestació dels serveis de salut.

PROGRAMA
Josep Maria Monguet Fierro